top of page
idf-new.jpg

הסדרת מעמד מול צה״ל של ישראלים הגרים בחו״ל

על פי חוק שירות ביטחון, חובת השירות בצה״ל חלה על כל אזרח ישראלי, גם אם הוא מתגורר מחוץ לארץ. אי מילוי חובה זו מהווה עבירה פלילית ומי שנכשל במילוי חובותיו יהא חשוף להליכים משפטיים בעניינו, שלאחריהם יידרש על פי רוב להתייצב לשירות צבאי. כמו כן, מי שנדרש להסדרת מעמדו הצבאי לא יהא זכאי להוצאת מסמכי נסיעה ישראליים כגון דרכון או תעודת מעבר עד אשר הסדיר את מעמדו מול צה״ל.

החוק הנ״ל חל הן בעניינם של אזרחים ישראלים, בין אם הם מתגוררים בישראל ובין אם מחוצה לה, ואף אם הם מחזיקים באזרחויות נוספות או מתגוררים מחוץ לארץ באופן קבוע, והן בעניינם של תושבי קבע המתגוררים בישראל, גם אם אינם מחזיקים באזרחות ישראלית.

רשויות הצבא הסמיכו את הקונסוליות השונות מחוץ לישראל לבצע שירותים מסוימים בנוגע לחובת הגיוס לצה״ל. שירותים אלו כוללים את הקביעה האם אזרח ישראלי המתגורר בחו״ל מחויב לשרת בצבא, איסוף ווידוא מידע רלוונטי לשירות האזרח בצה״ל וכן הענקת דחיית שירות במקרים המתאימים.

ככלל, אזרח ישראלי שירד מהארץ עם שני הוריו לפני הגיעו לגיל 16, או בן שנולד בחו״ל להורה ישראלי ואשר משפחתו לא שבה מאז להתגורר בארץ, יהא זכאי לדחיית שירות (לא פטור). דחיית שירות משמעותה שאותו אדם לא יצטרך לשרת בצה״ל כל עוד הוא מתגורר מחוץ לישראל. גברים מעל גיל 26 ונשים מעל גיל 21 ששירותם נדחה כדין יהיו זכאים לבקש פטור מלא משירות צבאי. אם לאחר שבקשת דחיית שירות נבחנה ונמצאה מוצדקת ועומדת בקריטריונים שצוינו לעיל, יקבל המבקש מסמך המאשר כי חובת שירותו בצה״ל למעשה מוקפאת כל עוד הוא מתגורר בחו״ל עם הוריו, והוא מורשה לבקר בישראל בכל שנה תחת מגבלות מסוימות.

אזרחים ישראלים או תושבי קבע בארץ שהינם מעל גיל 16 וארבעה חודשים (ולפני גיל 19) אשר מתגוררים בחו״ל, או אשר שוהים בחו״ל באופן זמני רשאים להגיש בקשה לדחיית שירותם הצבאי ולצרף מסמכים התומכים בבקשתם. השירות ניתן בקונסוליות ללא תשלום.

משרדנו מבין שאזרחים ישראלים יורדים מהארץ מסיבות מגוונות ובשלבים שונים בחייהם. בבואנו לסייע לישראלים המתגוררים בחו״ל להסדיר את מעמדם עם צה״ל, אנו מודעים לעובדה כי ישנם מספר פרמטרים להם עשויה להיות השפעה מכרעת על סיכויי הצלחת ההליך, ובכלל זה הגיל בו המבקש עזב את הארץ, האם עזב את הארץ עם הורה אחד או שניהם, האם מי מהוריו שב להתגורר בישראל מאז וכן נסיבות אישיות נוספות שהינן רלוונטיות למעבר לחו״ל.

 

רשויות הצבא מכירות בכך שמקרים חריגים מסוימים מצריכים התחשבות מיוחדת. לפיכך, באותם מקרים חריגים חשוב להיעזר בעורך דין ישראלי בעל ידע והיכרות עם מערכת המשפט הצבאית בכלל ונושא הסדר המעמד עם רשויות הצבא בפרט, על מנת שתוכל להשיג את מטרותיך, בין אם מדובר בדחיית שירותך הצבאי, קבלת פטור משירות, גיוס לשירות צבאי או קבלת אישור לביקור בארץ מבלי להיעצר בשדה התעופה.      

עורך דין אסף יונס שירת שש שנים בפרקליטות הצבאית, במהלכן קודם לדרגת סרן ושימש כראש מדור חנינות ועיון ועונש. עורך דין יונס הינו בעל היכרות מעמיקה עם מערכת המשפט בצה״ל והוא ערוך ומוכן לסייע בנחישות גם במקרים המורכבים ביותר. לתיאום פגישת ייעוץ אנא חייגו 643-4999 (818) או שלחו הודעת אימייל לכתובת info@jyouneslaw.com.

bottom of page